LAN BATEN BALORAZIOREN RUBRIKA

TALDEKO LANA

 

Ikaskuntsa eskas

1

Erdizko

ikaskuntsa

2

Ikaskuntsa

ona

3

Ikasketa

bikaina

4

 

 

 

Lanerako

giroa

Elkarlan gutxi, edo ia,ia  ez da egon izan.

Lana taldeko parte batek baino ez du egin.

Bateren batek lan egiteari uko egin dio.

Taldeak ahaleginak egin ditu. Hala ere,koesio gutxi izan dute.

Lanaren banaketa ez da izan egokia

Taldea lanerako bildu egin da eta, haien estrategiek funtsionatu dute.

Lanaren banaketa orekatua izan da eta, denok batera erabakiak hartu dituzte.

 

Lanerako jarrera

Erraz arreta desbideratzen du eta denbora galtzen du.

Ondo lan egin dute baina,noizbehinka, arreta desbideratzen dute.

Lanerako maila egokia izan da.Noizbehinka besterik ez dute laguntza behar izan.

Oso ondo lan egin dute. Erabat autonomoak eta arduratsuak dira.

 

 

Interneten

erabilera

Orrialde batera sartzea,login bat egitea eta eremuak aurkitzea kosta zazkio.

Web-en alderdi batzuetan laguntza behar dute.

Dakite sarean sartzen eta, tresnen elementu ezberdineetatik mugitzen dira.

Web-eko eremu guztiak 

menperatzen

dituzte: sarrera,

kudeaketa,

hautabideak

EGINDAKO BALORAZIOA

 

 

 

Produzioa

 

Oso eskas edukiaren aldetik zein formaren aldetik.

Oso gutxi landuta dago,lana ez da erakargarria eta idatzitakoa ez da egokia.

Bai formetan, bai edukiaren aldetik eskas.

Egindako aurkeapena egokia da baina,ez da erakargarria. Texto gehiegi eta erlazio gutxi.

 

Forman zein edukietan egokia izan da.

Egindako lana egokia eta ikusgarria izan da.

Oso ondo edukiak eta forma bikaina izan dituzte.

Oso plangintza onaizan dutela eta pausu egokiak jarraitu dituztela ikus daiteke.

Egindako lana oso erakargarria izateaz gain oso landuta dagoela ikusten da.

 

 

Web erabilera

Ez dute haiek bakarrik lana egin, ez dakite saretik ondo mugitzen eta herramentak ez dituzte menperatzen.

Oinarrizko aspektuak menperatzen dituzte.

Haien lana egiteko, ikasi behar zutena ikasi dute.

Arazorik gabe sarean mugitzen dira eta, edozein erramenta erabiltzeko gai dira.

 

 

Gaiaren

edukiak

Oso gutxi landu dute.Emandako erantzunek askotan ez dute sentidurik

Egokia nahiz eta, oso landuta ez izan.

Akatzaren bat egon arren,proposatutakoa nahiko ondo adierazita dago.

Oso ondo landuta ikusten da.Leku askotan bilatu dutela eta gaia menperatzen dutela ikus daiteke.

AUTOEBALUAZIOA

Autoeba-

luazioa

Oso gutxi inplikatu naiz eta ez nago batere pozik egindako lanarekin

Egindako lanarekin ondo sentitzen naiz.

Amaitutako lana egokia,eztabaidatuta eta koordinatua izan da.

Egindako lana ona, guztiz eztabaidatua eta koordinatua izan da.

ESTIMAZIO ESKALA

IKASKUNTZA

Eskas

Erdikoa

Ona

Bikaina

Puntuazioa

6-11

12-17

18-23

24